1. Clytemnestra

  Clytemnestra

  (33 years old)
 2. Kor'okash

  Kor'okash

  (32 years old)
 3. Meaya

  Meaya

  (31 years old)
 4. Oilfist

  Oilfist

  (37 years old)
 5. Qonos

  Qonos

  (36 years old)
 6. Roean

  Roean

  (38 years old)